ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Εύχρηστες Γρήγορες ιστοσελίδες

Κατασκευή ιστοσελίδων

Κατασκευή στατικών ιστοσελίδων

Στατική ιστοσελίδα είναι η ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόμενο μεταφέρεται στον χρήστη ακριβώς στην μορφή που είναι αποθηκευμένο στον ειδικό υπολογιστή (web server), που αποθηκεύεται και προβάλλεται στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο μιας στατικής σελίδας εμφανίζεται με την ίδια ακριβώς μορφή σε όλους του χρήστες.

Η ανανέωση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας είναι ο πιο βασικός παράγοντας για την απήχηση της στις μηχανές αναζήτησης. Σε μια στατική ιστοσελίδα το περιεχόμενο δεν αλλάζει σχεδόν ποτέ λόγω του κόστους, με αποτέλεσμα χαμηλά αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης άρα χαμηλές πωλήσεις.

Κόστος κατασκευής στατικής ιστοσελίδας

Το κόστος κατασκευής μιας στατικής ιστοσελίδας είναι μικρό, ωστόσο υπάρχει κόστος ενημέρωσης ή αλλαγής των περιεχομένων. Οι αλλαγές είναι απαραίτητες έτσι ώστε η σελίδα διατηρείται «ζωντανή» και λειτουργική.

Μια στατική ιστοσελίδα έχει περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με μια δυναμική ιστοσελίδα. Παρόλα αυτά μια στατική ιστοσελίδα μπορεί να είναι το ίδιο καλαίσθητη με μια δυναμική, γεγονός όμως που δεν σημαίνει απαραίτητα και επιτυχία στις μηχανές αναζήτησης.
Στατικές ιστοσελίδες
crossmenu