ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
background καταχώρηση προϊόντων

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

E-shop που κάνουν πωλήσεις

Κατασκευή ιστοσελίδων

Μαζική καταχώρηση προϊόντων

Μιλώντας για κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα το να διαλέξεις αντικέιμενο είναι τελείως διαφορετικό με το να καταχωρήσεις τα προϊόντα που πουλαεί το e-shop. Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής προϊόντων, ο…παραδοσιακός χειροκίνητος όπου κάποιος διαχειστής μπαίνει στη διαχείριση προϊόντων και αρχίζει να περνάει χειροκίνητα προϊόν προϊόν, διαδικασία σχετικά εύκολή, αλλά χρονοβόρα.

Εδώ ερχόμαστε εμείς με μία πρόταση, τουλάχιστον για την αρχική καταχώρηση προϊόντων πολύ πιο γρήγορο είναι η μαζική καταχώρηση, χρήσιμοποιώντας μηχανισμούς που μας παρέχει είτε το ίδιο το CSM (Prestashop, Opencart, Magento) είτε με κάποιο πρόσθετο εισάγουμε μαζίκα τα προϊοντα που μας δίνονται απο κάποια εξωτερική πηγη(πχ προμηθευτη) σε μορφή excel, csv, xml κτλ.

Μια άλλη συνηθισμένη πρακτική είναι να μην πάρουμε τα προϊοντα απο κάποια εξωτερική πηγή, αλλά αφου ο ενδιαφερόμενος επικοίνωνησει μαζί μας και ξεκαθαρίσουμε πώς και τι θέλει να κάνει εισαγωγή, να του αποστείλουμε ένα excel με τα πεδία που χρειάζεται να είσαχθουν, να το συμπληρώσει -είναι πιο εύκόλο και γρήγορο να συμπηρώνεις κελιά στο excel απο το να δημιουργείς ξεχωριστά προϊόν προϊόν- και να κάνουμε μαζίκα εισαγωγή με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν.
Καταχώρηση Προϊόντων
crossmenu