Εύχρηστες Γρήγορες ιστοσελίδες

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατασκευή ιστοσελίδων

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Η Φιλοξενία ιστοσελίδων ( hosting ) είναι η υπηρεσία όπου εξασφαλίζετε χώρο σε έναν ειδικό υπολογιστή ( web server ). Εκεί αποθηκεύεται η ιστοσελίδα σας και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα αν γράψετε στο browser chat.reweb.gr μεταφέρεται στον ειδικό server και αυτός εμφανίζει την ιστοσελίδα μας. 

Στη reweb διαθέτουμε ιδιόκτητα μηχανήματα ( server ) ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλές ταχύτητες, αξιοπιστία και σιγουριά. Κάθε ιστοσελίδα έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται διαφορετικό Web Hosting.